Behåll Ericsson

Datum: 2009-01-19 12:28

Behåll

Ericsson B

Citigroup rekommenderar behåll i Ericsson

Citigroup rekommenderar behåll i Ericsson med riktkurs 72 kronor efter Sony Ericsson rapporten. Ett bättre genomsnittligt försäljningspris, bland annat tack vare valutakursvinster, motverkades av signifikant svaghet i bruttomarginalerna, enligt Citigroup. Västeuropa var starkt, men Asien och Amerika var svaga, vilket tyder på tappade marknadsandelar, enligt Citigroup. Lagernivåerna är ned 26 procent kvartal till kvartal, men det är osäkert om det är nedskrivningar eller lagerneddragningar, enligt Citigroup. Dessutom syns möjligt tryck från leverantörer och nettokassan minskade med 3,2 miljarder kronor kvartal till kvartal, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
59,65 kr
Riktkurs:
72 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser