Behåll Autoliv

Datum: 2009-09-21 12:19

Erik Penser Bank rekommenderar behåll i Autoliv

Erik Penser Bank höjer rekommendationen i Autoliv till behåll från tidigare sälj och riktkursen höjs till 265 kronor från tidigare 225 kronor. Dollarns svaga utveckling och höjda bilproduktionsprognoser från prognosinstituten samt utökade kostnadsbesparingsprogram höjer prognoserna för rörelseresultaten med 21 procent för 2010 och 15 procent för 2011, enligt Penser. På kapitalmarknadsdagen framkom också att Autoliv stärkt sina ställningar inom aktiv säkerhet (undvika krockar, jämfört med Autolivs traditionella affär att lindra effekterna av krockar) samt att de kommer öka sina marknadsandelar och försäljning med 75 procent i Kina på tre år, enligt Penser. Både de kortsiktiga och de långsiktiga utsikterna för bolaget har förbättrats, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
243,75 kr
Riktkurs:
265 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser