Behåll Assa Abloy

Datum: 2009-04-15 11:45

Royal Bank of Scotland rekommenderar behåll i Assa Abloy

RBS höjer rekommendationen i Assa Abloy till behåll från tidigare sälj och riktkursen höjs samtidigt till 80 kronor från tidigare 63 kronor. Banken väntar sig sjunkande volymer för Assa Abloy men förväntar sig att utdelningen för 2009 kommer att vara 20 procent högre tack vare bolagets starka kassagenerering, enligt RBS. Den underliggande marginalen för låskoncernen har varit mer eller mindre oförändrad i uppgången, enligt RBS. Frågan är vad som händer med marginalerna under en volymnedgång, enligt RBS. Banken har fortsatt en försiktig inställning till en cyklisk återhämtning under 2009 och anser att Assa Abloys eftermarknadsaffär och sencykliska profil har en viktigare roll att spela, enligt RBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
87,5 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser