Behåll Assa Abloy

Datum: 2009-07-10 10:32

Royal Bank of Scotland rekommenderar behåll i Assa Abloy

RBS upprepar rekommendationen behåll i Assa Abloy och riktkursen höjs samtidigt till 103 kronor från tidigare 83 kronor. Värderingen kan se attraktiv ut, men den reflekterar inte fullt ut början av en förlängd nedgång i slutmarknaderna av icke-bostadsrelaterat byggande, enligt RBS. I Assas fall förväntas inte en uppgång i volymerna igen förrän tidigast 2012, enligt RBS. Byggandet utanför bostadssektorn i USA väntas falla 30 procent fram till 2011, från toppen 2008, och det publika segmentet på den amerikanska marknaden står för 70 procent av Assas omsättning i regionen, enligt RBS. Givet det stora fallet i federala skatteintäkter i april har banken blivit mer försiktiga i sina volymutsikter över treårsperioden, enligt RBS. De kommande tre helåren sänks prognoserna för Assa Abloys volymtillväxt från -9, - 2 och -3 procent till -14, -4 och 0 procent, enligt RBS. Samtidigt har banken lagt in 450 miljoner kronor ytterligare i besparingar i sina prognoser fram till 2011 samt 620 miljoner kronor från lägre råmaterialkostnader över åren 2009-10, vilket gör att prognoserna för vinsten per aktie skruvats upp med 8,3, 13,5 respektive 16,4 procent de kommande tre helåren, enligt RBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
104 kr
Riktkurs:
103 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser