Behåll Assa

Datum: 2002-07-05 09:02

ABG Sundal Collier, vars kunder i Sverige endast är mycket stora institutionella placerare, sänker sin rekommendation för Assa Abloy till behåll från tidigare köp.

Mäklarfirman anser nu att det är dags att inta en mer försiktig hållning till hur den organiska tillväxten kommer att utveckla sig under 2002 och 2003. Som en följd av att tillväxten väntas bli lägre än vad vi tidigare trott så väntar sig ABG att nyckeltalen försämras något. Prognosen för vinst per aktie 2002 sänks till 3,29 kronor mot tidigare 3,50. För 2003 sänks prognosen till 3,76 kronor per aktie (4,50). Riktkursen sätts till 125 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
113 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser