Behåll Anoto

Datum: 2005-09-28 09:23

Nordea rekommenderar behåll i Anoto.

Nordea rekommenderar behåll i Anoto och höjer samtidigt riktkursen till 20 kronor då Nordea anser att Anoto gjort framsteg för produkterna genom marknadsföring och partnerskap. Nordea förväntar sig dock volatilitet i Anotos aktiekurs på grund av osäkerheten om produkternas genomslag. En värdering i linje med konkurrenter på 6 gånger bokfört värde vid årets slut ger 20 kronor per aktie. Risker är enligt Nordea ett långsammare genomslag för digitala pennor eller brist på partners som underlättar marknadspenetration. Riktkursen skruvas upp till 20 kronor. (Tidigare 16 kronor)
Kurs då rekommendationen gavs:
20,4 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser