Begränsad uppsidepotential

Datum: 2010-01-11 11:22

Nomura

Nomura menar att Handelsbanken handlas till 11 gånger en prognostiserad, normaliserad vinst för 2011, vilket kan jämföras med övriga banken i norden vilka i genomsnitt handlas till 9,1 gånger och europeiska handlas i genomsnitt till 7,4 gånger. Detta framgår i ett morgonbrev den 11 januari. Nomura anser att en premie är berättigad för Handelsbanken genom bättre operativa prestationer, bättre kreditbetyg och de relativt sätt bättre utsikterna för den svenska ekonomin. Däremot är det med nuvarande värdering en begränsad uppsidepotential. Nomura hänvisar även till att Handelsbanken haft en stark tillväxtprofil i dess verksamheter utanför Sverige, speciellt i Storbritannien.
Kurs då rekommendationen gavs:
202,2 kr
Riktkurs:
213 kr

Rekommendation från: Nomura

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser