Begränsad uppsida i Bergman

Datum: 2002-09-26 16:32

Stockpicker anser att Bergman&Bevings potential för vinstförbättring de närmaste åren är hygglig.

Bergman&Beving har ett stort antal kunder och goda finanser, vilket innebär att risken är låg. Men Stockpicker menar att trots att en något bättre konjunktur ger bättre siffror det kommande räkenskapsåret är aktien inte köpvärd. En vinst per aktie på 3,83 kr ger en vinstmultipel på 12. Därmed finns det enligt Stockpicker intressantare aktier, och rekommendationen är avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
44 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser