Begränsad nedsida men kursdrivare saknas

Datum: 2010-01-26 13:28

Minska

Holmen B

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att Holmens EBIT under Q4 uppgår till 314 MSEK. Den sekventiella intäktsminskningen är driven av säsongseffekten, pågående omstrukturering och papperspriser under det fjärde kvartalet. Banken sänker sina estimat för EBITDA 2010 med 23 % för att reflektera de höjda prisantagandena. Även om Holmens valutasäkring kommer att lindra effekten av prishöjningar, beräknar banken att EBIT 2010 kommer att landa på -282 MSEK, vilket innebär en marginal om -3,2 %. Riktkursen sänks till 170 kronor från tidigare 180 kronor, men upprepar rekommendationen Minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
180 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser