BE Group bättre än index

Datum: 2008-02-06 11:44

Bättre än index

BE Group

Carnegie rekommenderar bättre än index för BE Group.

Carnegie rekommenderar bättre än index för BE Group efter kvartalsrapporten. Rapporten visade ett EBIT som var lägre än förväntat på grund av signifikant lägre volymer och högre kostnader för moderbolaget. Utsikterna för första halvåret 2008 är fortsatt starka, med ökande priser och robust efterfrågan. Däremot är utsikterna för helåret 2008 osäkra på grund av osäkerheten för tillväxten i verkstadssektorn och bygg sektorn i Skandinavien. Estimaten sänks, men på nuvarande kurs är värderingen attraktiv, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser