B&B Tools bättre än index

Datum: 2008-02-15 15:01

Bättre än index

Bergman & Beving B

Carnegie rekommenderar bättre än index för B&B Tools

Carnegie rekommenderar bättre än index för B&B Tools efter kvartalsrapporten. B&B Tools levererade ytterligare en stark rapport med en organisk försäljningstillväxt på 13 procent och en EBITA marginal 8 procent, vilket innebär en marginalexpansion på 1,6 procentenheter på årsbasis. TOOLS kedjan visade en starkare marginalförbättring än förväntat. Aktien har tryckts ned på oron om en cyklisk nedgång, men oron är väldigt överdriven. Värderingen är historiskt sett låg och den starka vinstutvecklingen lär fortsätta genom ytterligare förvärv och marginalförbättringar, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
155,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser