Bättre utsikter för LME

Datum: 2001-10-31 11:05

Trots att Ericssons rapport var sämre än väntat så höjer Skandiabanken aktien till köp.

Den främsta orsaken till Ericssons dåliga resultat var stora problem i Latinamerikan samt en svag efterfrågan på mobilsystem. En ljusglimt i rapporten var enligt banken att Ericsson lyckades med att behålla positiva marginaler för systemen. Besparingsprogrammet är enligt banken mycket positivt och det faktum att Michael Treschow går in som ordförande är också bra, menar Skandiabanken. I år spås en förlust före skatt på 30,2 miljarder kronor. Nästa år väntas resultatet vända och en vinst på 7,8 miljarder är att vänta. Skandiabanken höjer sin rekommendation till köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,9 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser