Bättre än index i SKF

Datum: 2009-01-30 12:13

Bättre än index

SKF B

Carnegie rekommenderar bättre än index i SKF

Carnegie rekommenderar bättre än index i SKF. SKF klarar sig så här långt ganska bra i den ekonomiska nedgången, men produktionen förväntas sänkas skarpt under första kvartalet för att dra ned på lagernivåerna, enligt Carnegie. Investerare förväntas söka exponering mot bolag med sjunkande försäljning men bibehållna marginaler, där det också finns en tidig cykel komponent och en begränsad grad av investeringsrelaterad försäljning, enligt Carnegie. I den nuvarande fasen av cykeln är det svårt att använda värderingsmultiplar eftersom de flesta bolag, inklusive SKF, ser billiga ut, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 7,40 kronor för 2009 och 8,90 kronor för 2010, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
69,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser