Bättre än index i SEB

Datum: 2009-07-23 12:10

Bättre än index

SEB C

Carnegie rekommenderar bättre än index i SEB

Carnegie rekommenderar bättre än index i SEB efter kvartalsrapporten. Vinsten under andra kvartalet var något låg, men viktigare var att kapitaliseringen stärktes och Sverige höll sig starkt vilket säkrar SEBs motståndskraft mot ytterligare försämring av tillgångarna i Baltikum, enligt Carnegie. Det är svårt att se några positiva triggers på kort sikt, men däremot har hotet om en devalvering i Baltikum skjutits framåt, och dessutom ser det ut som att SEB inte kommer att behöva ta in mer kapital, enligt Carnegie. SEB handlas till strax under 1 gång bokfört värde vilket gör aktien billig ur ett internationellt perspektiv, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser