Bättre än index i MTG

Datum: 2009-01-19 12:28

Bättre än index

MTG B

Carnegie rekommenderar bättre än index i MTG

Carnegie behåller rekommendationen bättre än index i MTG. MTG är ett högattraktivt investeringsförslag trots en sänkning i vinst per aktie prognoserna med 20-24 procent för 2009-2010, enligt Carnegie. Ledningens strategi att bibehålla investeringarna i nedgången innebär mindre risk i reklamförsäljningen, men det är befogat med en försiktig syn på marginalerna på medellång sikt, enligt Carnegie. I Ryssland och utvecklingsländer, vilka är huvudanledningen till sänkningen i estimaten, är utsikterna för reklam mycket osäkra, vilket sänker tillväxtutsikterna, enligt Carnegie. Aktien är attraktivt värderad, och även med en nedgång på ytterligare 20 procent i den nordiska estimaten förklaras detta fullt ut i den nuvarande aktiekursen, enligt Carnegie.Vinst per aktie förväntas bli 20,80 kronor för 2009 och 23,10 kronor för 2010, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
143,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser