Bättre än index för SSAB

Datum: 2008-04-24 10:53

Bättre än index

SSAB A

Carnegie rekommenderar bättre än index för SSAB

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index i SSAB efter kvartalsrapporten. Rapporten var stark med ett EBIT för första kvartalet på 2,75 miljarder kronor mot förväntade 2,24 miljarder kronor, enligt Carnegie. Efterfrågan är fortfarande fast och prishöjningar på SSABs marknader kommer att ge effekt under andra kvartalet vilket kommer lyfta halvårsresultatet, enligt Carnegie. Ytterligare prishöjningar under tredje kvartalet för att motverka råvaruprisuppgången har redan bekräftats i USA, enligt Carnegie. SSAB har dessutom en stark produktmix, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 22,50 kronor för 2008 och 24,80 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
203 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser