Bättre än index för Skanska

Datum: 2008-05-26 11:58

Bättre än index

Skanska B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska

Carnegie rekommenderar bättre än index för Skanska. Skanska påbörjar ett kontorsbyggnadsprojekt i Göteborg där investeringen uppgår till 350 miljoner kronor, enligt Carnegie. Marknaden för moderna kontorsbyggnader i Göteborg är stark eftersom det byggs relativt lite i centrala Göteborg och vakansgraden i det centrala affärsområdet är låg, enligt Carnegie. Marknadsavkastningen ligger på attraktiva 5,25-5,75 procent, enligt Carnegie. Skanskas Commercial Development har en stark historik med ett årligt EBIT resultat på 1,3 miljarder kronor de senaste 10 åren, enligt Carnegie. Framtida kapitalvinster är inte inkluderade i estimaten för 2008 vilket innebär att vinst per aktie 2008 skulle kunna bli 15 procent högre än förväntningarna på grund av realiserade vinster från kommersiella fastigheter, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,125 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser