Bättre än index för SCA

Datum: 2007-08-31 16:13

Bättre än index

SCA B

Carnegie rekommenderar bättre än index för SCA

Carnegie bibehåller rekommendationen bättre än index för SCA. Högre priser kommer att gynna SCAs marginaler på kort och medellång sikt, enligt Carnegie. Det är främst högre försäljningspriser för SCAs Packagingdivision som kommer att slåigenom under det tredje och fjärde kvartalet, enligt Carnegie. Förpackningsindustrin bedöms komma att annonsera högre priser inom en snar framtid, vilket även bekräftas av att SCAs kunder upplever en stark efterfrågan, enligt Carnegie. Kapacitetsutbyggnad inom industrin tar tid och kan först komma in och påverka prisbilden år 2010, enligt Carnegie. Högre energikostnader fördunklar dock den mer långsiktigt positiva bilden, men dessa beräknas först slå igenom under 2008, enligt Carnegie. Värderingen är låg och vinstutsikterna är förbättrade, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,125 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser