Bättre än index för Black Earth Farming

Datum: 2008-02-19 16:12

Bättre än index

Black Earth Farming SDB

Carnegie rekommenderar bättre än index för Black Earth Farming

Carnegie tar upp bevakningen av Black Earth Farming med rekommendationen bättre än index. Black Earth Farming har möjligheten att kapitalisera på utvecklingen i Ryssland mot en stark jordbruksmakt tack vare landets jordbruksgrund, näringsrika jord och låga priser på gödningsmedel. Bolaget skulle kunna handlas till en avkastning på fritt kassaflöde på 8 procent. Däremot krävs långsiktighet hos investerarna eftersom det kommer ta lång tid att generera positivt kassaflöde. Däremot är tillgången oändlig, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser