Bättre än index för Black Earth Farming

Datum: 2008-11-12 12:00

Bättre än index

Black Earth Farming SDB

Carnegie rekommenderar bättre än index i Black Earth Farming

Carnegie rekommenderar bättre än index i Black Earth Farming. Bolagets VD och vice styrelseordförande Michel Orlov kommer att sluta för att ägna sig åt andra verksamheter, vilket inte var oväntat, enligt Carnegie. Orlovs roll i bolaget har varit mer entreprenörsaktig än operationell, enligt Carnegie. Den operativa verksamheten har lämnats åt Igor Smolkin, enligt Carnegie. Däremot är det mer förvånande att Sture Gustavsson blivit tillsatt som ny VD, enligt Carnegie. Sammantaget har dock VD bytet väldigt begränsad effekt på bolaget, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
16,3 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser