Bättre än index för Atlas Copco

Datum: 2008-01-03 14:41

Bättre än index

Atlas Copco A

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Atlas Copco

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Atlas Copco med riktkurs 120 kronor. När Atlas Copco sålde Rental förra året behöll bolaget några aktier plus rättigheten till några räntebärande papper som var beroende av EBITDA utvecklingen fram till 2008. Det ser nu ut som att bolaget inte kommer nå EBITDA tröskelnivån, så därför tar Atlas Copco en ej kassaflödespåverkande nedskrivning under fjärde kvartalet på 850 miljoner kronor. Inte mycket värde sattes till värdepappret ur en värderingssynpunkt vid förvärvstillfället, så siffrorna behöver inte justeras till följd av nedskrivningen. Vinst per aktie förväntas bli 6,62 kronor för 2007 och 7,70 kronor för 2008, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
96,25 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser