Bästa val inom sektorn

Datum: 2009-11-12 09:01

Autoliv

Autoliv är Carnegies favorit inom sektorn, detta på grund av dess tidiga cykliska exponering mot konsumenter och den amerikanska marknaden, samtidigt som de har ökat sin närvaro på den asiatiska marknaden. Företaget har visat upp en stark balansräkning och ett starkt marknadsledarskap. Bilförsäljningen väntas minska i Europa under 2010, men ökad tillväxt förväntas med stöd av ökat konsumentförtroende, större tillgång till krediter samt större efterfrågan på en del marknader. Det som i nuläget är av största vikt för Autoliv är produktionen av bilar och behöver fortfarande backas upp av både underliggande försäljningstillväxt och ett avsevärt mindre lager. Carnegie är också imponerade av återhämtningstakten som Autoliv visat upp under 2009 med en EBIT-marginal på 8-9 %. Investmentbanken räknar med en marginal om 7 % för 2010 och 8 % för 2011. Båda estimaten är aningen högre än vad konsensus räknar med.
Kurs då rekommendationen gavs:
270 kr
Riktkurs:
320 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser