Bästa fastighetsaktien

Datum: 2006-10-18 11:05

Att Wallenstam väljer olika vägar för att skapa bästa avkastning för aktieägarna tilltalar Affärsvärlden.

Räknat på tidningens prognoser handlas Wallenstam-aktien till ett P/E-tal på ca 20 och medräknat orealiserade värdeförändringar på fastigheter sjunker värderingen till fem gånger vinsten. Tidningen skriver att räntehöjningar verkar dröja, och att bolaget gör rätt saker och mer än traditionella fastighetsbolag brukar göra. Affärsvärlden anser att ska man äga fastighetsaktier så är Wallenstam det bästa valet.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser