Bästa bankaktien

Datum: 2008-11-27 09:53

Aktieägarna har större anledning än kunderna att vara nöjda med Handelsbanken, menar Veckans Affärer.

Tidningen menar att det är Sveriges mest stabila och kostnadseffektiva bank. Potentialen bedöms ligga i att rädslan för finanskrisen avtar och Handelsbankens rätta värde börjar avspeglas på börsen. Även om VA är försiktiga och räknar med att Handelsbanken under de kommande åren tar kreditförluster på motsvarande 0,25 procent av utlåningen, det vill säga dubbelt upp mot i år, framstår aktien som köpvärd på dagens kurs. I det scenariot skulle banken kunna tjäna 13 kr per aktie, motsvarande ett p/e-tal på 9.
Kurs då rekommendationen gavs:
131,75 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser