Bästa att vänta

Datum: 2009-05-06 10:42

För drygt ett år sedan rekommenderade Affärsvärlden köp av Swedbank, men nu blir slutsatsen att man ska avvakta.

Swedbank har i dag 83 miljarder kr i eget kapital, motsvarande 107 kr per aktie. Osäkerheten om storleken på kreditförluster i Baltikum uppges dock försvåra en trovärdig värdering av Swedbank. Goodwillposten från köpet av Hansabank värderas till drygt 13 miljarder kr. Minskas det egna kapitalet med motsvarande halva goodwillposten ger det 99 kr per aktie, vilket betyder att om aktien ska handlas till 0,5 gånger justerat eget kapital blir riktkursen 49 kr. Tidningen menar att det är en rimlig värdering i dagens osäkra klimat. Ett golv uppges kunna sättas runt kursnivån 26 kr, vilket är p/e 7 räknat på Affärsvärldens vinstprognos för nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
49 kr
Riktkurs:
49 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser