Bäst momentum, men hinder kvarstår

Datum: 2010-10-06 10:53

Neutral

Tele2 B

Swedbank

Swedbank nedgraderar Tele2 till Neutral från tidigare Köp men behåller riktkursen 145 kronor. Av de nordiska operatörerna har Tele2 klart bäst momentum under andra halvåret 2010. Verksamheterna i Ryssland, Kroatien och Tele2Comviq förväntar alla uppvisa bra operativt momentum. Vinstfallet i den baltiska regionen bör också plattas ut snart. Med en rättvis värdering skulle aktiekursen kunna nå närmare 175 kronor, men några få viktiga hinder begränsar uppsidan till 140-150 kronor. Hittills har bolaget endast 2G-licens i Ryssland. Den globala mobilanvändartrenden rör sig relativt snabbt just nu och det är, enligt Swedbank, inte orealistiskt att höghastighetstjänster kommer att bli ett nödvändigt försäljningsargument även i Ryssland. Avsaknaden av 3G- och/eller 4G-licenser i Ryssland begränsar potentialen. Tele2 skattetvist med svenska staten (4,5 MDRSEK; 10 kr/aktie) kommer att prövas den 26 november och en dom väntas en till två månader senare. När aktiekursen nu närmar sig 145 kronor är den medelsiktiga potentialen begränsad.
Kurs då rekommendationen gavs:
142,3 kr
Riktkurs:
145 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser