Barclays sänker rekommendationen

Datum: 2017-11-21 10:00

Undervikt

H&M B

STOCKHOLM (Direkt) H&M:s försäljningsökning har huvudsakligen kommit från att bolaget öppnat nya butiker samtidigt som försäljningen minskat på samtliga för bolaget viktiga marknader under de senaste åren.

Det skriver Barclays i en analys där H&M ställs mot Inditex och där det spanska klädbolaget får behålla sin överviktrekommendation medan H&M sänkts till undervikt, från jämvikt, vilket Direkt rapporterat tidigare på tisdagen.

Enligt Barclays verkar marknaden ha prisat in att H&M och Inditex ska visa en likande försäljningstillväxt framöver, vilket enligt analysen är en övervärdering av H&M och en undervärdering av Inditex. Barclays flaggar även för att H&M kan komma att dras med fortsatta lagerproblem.

Förutom den sänkta rekommendationen har Barclays justerat ner riktkursen för H&M till 170 kronor, från tidigare 200. I analysen pekas på att de investeringar i onlineverksamheten som H&M gör skulle kunna rubba försäljningsestimaten.

"Om det blir en framgång, och bolaget lyckas attrahera ytterligare kunder, kan våra tillväxtprognoser vara för låga", skriver Barclays.

Kurs då rekommendationen gavs:
196,4 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Barclays Capital

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser