Barclays Capital upprepar riktkurs

Datum: 2012-01-31 10:30

Övervikt

H&M B

STOCKHOLM (Direkt) Det segment på klädmarknaden som H&M verkar inom ger bolaget ett visst skydd mot en försvagad konjunktur, menar Barclays Capital och upprepar rekommendationen övervikt för aktien med riktkursen 265 kronor. Samtidigt sänks Inditex till jämvikt (övervikt) med en bibehållen riktkurs på 72 euro. Här pekar Barclays på att den spanska klädjättens aktie är rimligt prissatt på dagens nivå.

Det skriver European Market Scope.

Barclays pekar ut H&M som en av de mest snabbväxande detaljhandelsbolagen 2012 och anser att det finns en 6-procentig uppsida sett till konsensusförväntningarna bland annat tack vare potentialen för den jämförbara försäljningsutvecklingen. Barclays väntar sig att H&M:s jämförbara försäljning ska stiga med 3,5 procent 2012 bland annat som en effekt av de investeringar bolaget gjort i sitt kunderbjudande.

Barclays pekar vidare på att såväl H&M som Inditex siktar på en större andel försäljning i Asien men att deras exponering mot marknaderna i Europa fortfarande är stor. Skillnaden här är dock att H&M har en stor andel försäljning på den tyska marknaden medan Inditex har stor viktning mot Spanien, som anses vara en mindre stabil marknad, menar Barclays.

Kurs då rekommendationen gavs:
220,7 kr
Riktkurs:
265 kr

Rekommendation från: Barclays Capital

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser