Barclays Capital höjer rekommendation

Datum: 2015-09-11 07:30

Övervikt

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Barclays Capital höjer sin rekommendation för SKF till övervikt från tidigare jämvikt. Riktkursen 185 kronor upprepas.

Det framgår av en analys daterad 11 september. Den 10 september stängde aktien på 163:20 kronor.

SKF-aktien har gått sämst av de verkstadsbolag Barclays följer sedan toppen i april, vilket banken betecknar som begripligt i skuggan av försämrade tillväxtförväntningar och minskande produktion - i ett sådant läge är det kortcykliska aktier som får stryka på foten.

I SKF:s fall har det dessutom gått trögt för Automotive-delen, valutamedvinden har mojnat och nya vd:n Alrik Danielson har minskat transparensen i SKF:s rapporter. Följden har blivit en rabatt gentemot verkstadssektorn som är den högsta på tio år, 25 procent.

"Från detta läge ser vi en tilltalande risk/avkastningsnivå", motiverar Barclays sin rekommendationshöjning: p/e-talet är nu 12 enligt bankens prognoser för nästa 12 månaders vinst. En framgångsrik omstrukturering av Automotive skulle addera ytterligare 8 kronor till riktkursen, heter det.

Efterfrågeutvecklingen, särskilt i Kina, är fortfarande visserligen osäker, men Barclays ser några förmildrande omständigheter:

1. Europeiska personbilsregistreringar fortsätter att öka, särskilt i det för SKF viktiga Sydeuropa, och orderingången på lastvagnar har hittills i år varit stark i Europa vilket bådar gott för SKF:s produktionsnivåer.

2. Efterfrågeosäkerheten har redan gjort att SKF:s distributörer har sänkt sina lagernivåer, särskilt i Nordamerika, och stabiliserande lagernivåer på mogna marknader borde kompensera för ytterligare lagerminskningar på tillväxtmarknader.

3. Det råder trots allt stabil efterfrågan på några av SKF:s nyckelmarknader, såsom vindkraft, flyg och järnväg. Dessa branscher står för cirka 15 procent av SKF:s omsättning.

Kurs då rekommendationen gavs:
163,2 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Barclays Capital

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser