Barclays Capital höjer rekommendation

Datum: 2014-09-23 09:00

Övervikt

Atlas Copco B

STOCKHOLM (Direkt) Barclays Capital höjer sin rekommendation för Atlas Copco till övervikt, från jämvikt, och justerar riktkursen till 250 kronor (200).

Det framgår av ett marknadsbrev.

De stora investeringsåtstramningarna inom gruvindustrin är bakom oss och fortsatt tillväxt i gruvproduktionen gör att Barclays anser att de nödvändiga förutsättningarna finns för en eftermarknadsdriven återhämtning i Atlas gruvsegment. Detta kombinerat med en personalminskning om 15 procent, gör att Barclays räknar med att affärsområdet Atlas Copco Mining kommer att leverera 1 miljard kronor i ebit-resultat 2015, vilket är huvudkomponenten i investmentbankens prognos om att koncernens vinst per aktie kommer att öka med 19 procent.

Successiv resultatåterhämtning inom Kompressorteknik, normaliserade försäljnings- och administrationskostnader samt fortsatt positiv trend inom den sektor som nyförvärvade Edwards verkar inom, ger också stöd.

"Trots aktiens utveckling hittills i år (+20 procent), tror vi att den förtjänar att återgå till den historiska premiumvärderingen gentemot sektorn", skriver Barclays.

Kurs då rekommendationen gavs:
191,7 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Barclays Capital

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser