Bankens positiva syn stärks än mer

Datum: 2010-01-27 12:51

Bättre än index

Getinge B

Som

Som Getinge annonserade för några veckor sen, så ligger fokus på den organiska ordertillväxten för Q4 rapporten och utsikterna för 2010. Ordertillväxten landade på 6,9 % medan Carnegies estimat låg på 4 % vilket, enligt investmentbanken, är en klar indikation på att efterfrågan återhämtar sig snabbare än väntat. En annan positiv överraskning var kassaflödet. På helårsbasis var nettokassaflödet imponerande 2,3 MDRSEK, jämfört med bankens estimat på 1,5 MDRSEK. Totala skulder/Eget kapital fortsatte att minska till 1,3x. Med en starkare balansräkning, tror banken att det är troligt att Getinge kommer att börja göra förvärva igen. Ledning påstod också att det finns 4-5 MDRSEK för att finansiera dessa förvärv. Bolaget gav ingen detaljerad guidning för 2010 men sade att en god förbättring i både försäljning och ordertillväxt väntas. Carnegies redan innan positiva syn på bolaget har stärkts ännu mer på grund av att efterfrågan återhämtar sig snabbare, den förbättrade balansräkningen och bättre kassaflöde.
Kurs då rekommendationen gavs:
152,6 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser