Barclays: Svenska bankaktier översålda Foto: istockphoto

Barclays: Svenska bankaktier översålda

Publicerad 2018-03-14 10:52:00

Bank Svenska bankaktier är fortfarande översålda med anledning av oro för utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden.

Det skriver Barclays i en analys av den svenska banksektorn där investmentbanken höjer sin rekommendation för SEB till övervikt.

Barclays tror att bostadspriserna kommer att sjunka med ytterligare 3 procent från dagens nivå, för att sedan återgå till måttlig pristillväxt under 2019.

"Vi anser att bankaktierna har varit översålda och vi ser fortfarande en uppsidepotential på 2-6 procent från avtagande rädsla kring den svenska bostadsmarknaden", uppger investmentbanken.

I kalkylen ingår även en förväntan om positiva effekter för bankaktierna från ränteuppgångar i ekonomin.

"Sammantaget ser vi störst uppsidepotential i SEB", konkluderar Barclays.

Direkt