Stort ras för brittisk storbank Foto: Sang Tan

Stort ras för brittisk storbank

Publicerad 2016-02-23 10:33:00

Aktier Banken Standard Chartered rasade mer än 10 procent i London efter att, för 2015, oväntat ha redovisat den första helårsförlusten sedan 1989.

Förlusten före skatt var 1,5 miljarder dollar (+4,2), väntat var en vinst om 1,4 miljarder enligt Bloomberg News prognosenkät.

Justerat för engångsposter var vinsten 0,8 miljarder dollar.

Kreditförlusterna ökade med 87 procent från 2014 till 4,0 miljarder dollar, den högsta nivån hittills enligt Bloomberg News.

Fallande råvarupriser och en försämrad indisk finansmarknad pekades i rapporten ut som huvudfaktorer. Runt 40 procent handlades om exponeringar som ligger över den "tajtare" risktolerans som banken infört.

Sedan Bill Winters tog över som bankens vd under förra sommaren har han försökt att parera de "skador" som föregångaren Peter Sands intäktsfokuserade expansion skapat, skriver Bloomberg News.

Expansionen på flera tillväxtmarknader har lämnat banken med en portfölj av dåliga lån efter råvaruprisfallet och tillväxtinbromsningen i länder som Kina och Indien.

"I och med nuvarande marknadsförhållanden, och den tidiga fas som vi är i rörande implementeringen av vår strategi, räknar vi med fortsatt dämpad finansiell utveckling under 2016", skriver Bill Winters i rapporten.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var 12,6 procent vid årsskiftet. Förväntningarna är att relationen når mot toppen av intervallet 12 till 13 procent när banken eventuellt likviderar 20 miljarder dollar i riskviktade tillgångar.

Direkt