"Nordiska bankaktier har tappat sin glans" Foto: istockphoto

"Nordiska bankaktier har tappat sin glans"

Publicerad 2017-06-19 08:52:00

Sektor Nordiska banker, som länge har betraktats som varandes bland de tryggaste i världen, har tappat sin attraktivitet som investeringsmål.

Detta eftersom de faktorer som gjorde de nordiska bankerna till bra investeringar efter finanskrisen inte längre föreligger. Den anser tillgångsförvaltningsbolaget Pinebridge Investment, enligt Bloomberg News.

I det positiva ekonomiska klimat som råder börjar framförallt tidigare utsatta banker i Sydeuropa att se bättre ut, går resonemanget hos förvaltarbolaget som har över 80 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Värderingarna av de nordiska bankerna har redan drivits upp, vilket innebär mindre utrymme för ytterligare prisuppgångar framöver, pekar Pinebridge på.

Direkt