Bankerna som gynnas av FI:s nya riskvikter Foto: istockphoto

Bankerna som gynnas av FI:s nya riskvikter

Publicerad 2016-03-02 10:34:00

Bank Nordea, med relativt höga företagsriskvikter, kan gynnas i konkurrenskraft av FI:s förslag till utjämnade riskvikter mellan svenska banker. Handelsbanken, med relativt låga riskvikter, berörs mest och utdelningsnivån kan komma att påverkas.

Det framgår av analysuppdateringar som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av efter Finansinspektionens remisspromemorior, som publicerades på tisdagen.

Exane BNP Paribas skriver att FI:s meddelade om att samtliga bankers genomsnittliga riskvikter för företagsexponeringar förväntas överstiga 30 procent är särskilt relevant för SHB med 21 procent. Swedbank och SEB ligger båda kring 30 procent medan Nordea har 41 procent.

Enligt Exane BNP Paribas beräkning kan en ökning av de genomsnittliga riskvikterna till 31 procent påverka SHB:s kärnprimärkapitalrelation negativt med 3,7 procentenheter. Den försämrade kapitalpositionen medför att investmentbanken sänker sina förväntningar rörande SHB:s utdelning. Den negativa inverkan på kärnprimärkapitalrelationen för övriga tre storbanker bedöms vara runt 1 procentenhet och föranleder inga förändringar i utdelningsestimaten.

DNB bedömde i en snabbkommentar att Handelsbankens försämrade kapitalposition medför en risk för utdelningsestimaten och att det kan medföra 10 procents negativ påverkan på värderingen, enligt Bloomberg News.

Deutsche Banks bedömning är att alla bankerna kan svälja åtgärderna utan utdelningsinverkan. I Handelsbankens fall kan sådant som personalkonvertibler, förändringar av pensionsdiskonteringsräntor och försäljning av innehavet i Industrivärden hjälpa till att bygga upp en kapitalbuffert.

Den tyska investmentbanken lyfter fram Nordea som en relativ vinnare i Sverige och pekar på två anledningar:

"För det första då marknaden fruktade att Nordea dragit på sig reglerares blickar efter förra årets utveckling och kunde drabbas värre än sektorkollegor. För det andra då högre riskvikter för SHB och SEB jämnar ut konkurrensvillkoren."

En rad banker lyfter i analyserna också fram Swedbanks säkra kapitalposition.

Direkt