Deutsche: Minskad risk för boprisras ger fortsatt stark banksektor Foto: istockphoto

Deutsche: Minskad risk för boprisras ger fortsatt stark banksektor

Publicerad 2018-03-07 08:46:00

Sektor Den senaste statistiken från den svenska bostadsmarknaden tyder inte på att något allvarligt prisras står för dörren i närtid. Därmed finns det inte några uppenbara hinder för att de för de nordiska bankerna positiva marknadsförhållandena under 2017 inte ska kunna fortsätta in i 2018.

Det skriver Deutsche Bank i en ny analys, i vilken Nordea får rekommendationen höjd till köp från behåll och Swedbank höjs till behåll från sälj, vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat.

"Sannolikheten ökar för att räntehöjningar ska kunna leda till högre vinster från och med 2019, vilket innebär att den höga avkastning nordiska banker ger ser alltmer säker ut", skriver banken.

Nordeaaktien har utvecklats sämre än ändra nordiska banker under året och handlas nu till rabatt gentemot sektorn, påpekar analytikern, som ser flera skäl till en god framtida kursutveckling.

"Den negativa kursreaktionen i spåren av beslutet att flytta huvudkontoret bör klinga av i närtid."

Därtill kan Nordea snart komma att introducera de första produkterna baserade på den nya IT-plattformen, vilket bör innebära att en period med tunga investeringar ska börja visa tecken på att betala sig, menar Deutsche Bank.

Vad gäller Swedbank konstaterar Deutsches analytiker att väntat högre räntor bör gynna banken, men att dess stora exponering mot bolån verkar i motsatt riktning då lägre bolånemarginaler väntas framöver.

Direkt