Stark orderingång för balkongbolaget

Stark orderingång för balkongbolaget

Publicerad 2018-05-17 08:21:00

Rapport Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 15,6 miljoner kr för det första kvartalet 2018 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0,89 kr (0,47).

Rörelseresultatet blev 22,0 miljoner kr (23,1) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (10,0). Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kr (231).

Anpassningen till IFRS 15 och trögheten med bygglov i Köpenhamn har påverkat omsättningen i kvartalet negativt, tillsammans med uppskattningsvis 17 miljoner. Rörelseresultatet har på samma sätt påverkats negativt med cirka 7 miljoner, uppger bolaget i rapporten.

Orderingången uppgick till 271 miljoner kr (220), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent.

Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 1 280 miljoner kr, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"Den växande orderstocken ger oss goda förutsättningar för en hög omsättningstillväxt under det närmsta året", skriver vd Kenneth Lundahl.

Balco meddelade också på torsdagen att bolaget tecknat ett samarbetsavtal avseende produktion och leverans av balkonger till en bostadsrättsförening i Täby utanför Stockholm.

Ordern, som är en totalentreprenad, innefattar nya inglasade balkonger enligt Balco-metoden till ett värde om cirka 100 miljoner kr.

Direkt