Bakslag för Sectra

Datum: 2005-07-15 10:20

Neutral

Sectra B

Hagströmer & Qviberg sänker Sectra från köp till No Case (neutral).

Hagströmer & Qviberg sänker Sectra från köp till No Case (neutral). H&Q menar att Philips varit drivkraften bakom Sectras resultatutveckling under ett antal år. Att nu Philips valt att avsluta sin relation med Sectra anses vara mycket dåligt. H&Q spår att mer än halva Sectras vinst kommer från Philips. För innevarande år sänks den förväntade vinsten per aktie med 27 procent till 1,46 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
46,3 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser