Axis skyhögt värderad

Datum: 2005-10-06 20:55

Minska

Axis

Stockpicker menar att Axis är skyhögt värderat.

IT-bolaget beskrivs som ett av börsens allra intressantaste och vinsterna spås växa kraftigt de kommande åren. Stockpicker frågar sig dock om Axis klarar att leva upp till dem höga kraven. P/E-talen för i år och 2006 beräknas till 33,5 respektive 24,8. Minsta besvikelse bedöms sätta djupa spår i aktiekursen. Rekommendationen sänks därför till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
43,6 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser