Axis mot lönsamhet

Datum: 2001-03-12 11:46

Köp

Axis

Axis har potential och aktien kan enligt Börsinsikt fördubblas på sikt.

Axis rapport för de sista åtta månaderna 2000 var lägre än Börsinsikts förväntningar. Förlusten blev 171 miljoner kr och omsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med året innan. 57 av de 171 miljonerna i förlust kom dock från dotterbolaget Netch. Under 2000 var Axis i en intensiv utvecklingsfas, och bolaget upprepar sina långsiktiga mål om 30 procent i tillväxt de närmast fem åren och en rörelsemarginal mellan 5 och 10 procent inom tre år. Börsinsikt är långsiktigt positiva till Axis som har stor potential men också hög risk. I det längre perspektivet kan en kursdubbling bli aktuell.
Kurs då rekommendationen gavs:
16,9 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser