Axis långsiktigt köpvärd

Datum: 2007-09-13 09:50

Köp

Axis

Veckans Affärer tycker att Axis är långsiktigt köpvärd, eftersom tillväxten spås hålla sig kring 40 procent i många år till.

2008 års förväntade vinst ger P/E-talet 37. Axis uppges vara störst i världen på en marknad med kraftigt ökande efterfrågan. Teknikskiftet från analog till digital kamerateknik i Europa och USA kompletteras med ökande behov av säkerhetsutrustning på nya tillväxtmarknader i Asien, skriver tidningen. Hela marknaden för nätverksvideo väntas enligt VA öka till drygt 8 miljarder kr 2010. Infrias ledningens egna målsättningar blir Axis nästa svenska världskändis efter Ericsson, avslutar VA.
Kurs då rekommendationen gavs:
149 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser