Axis är undervärderad

Datum: 2005-10-06 16:52

Öka

Axis

Redeye anser att Axis aktie är undervärderad.

Redeye anser att Axis under ett normalscenario har ett motiverat värde på 60 kronor. Det pågår ett teknikskifte inom övervakningskameror mot digitala kameror och Redeye räknar med att vid år 2010 kommer hälften av alla övervakningskameror vara digitala. Redeye räknar med att Axis marknadsandel kommer minska framöver vilket innebär en tillväxttakt på 25-30 procent de kommande tre åren och bruttomarginalen kommer minska till följd av prispress. I ett positivt respektive dystert scenario får Axis ett motiverat värde på 101 respektive 31 kronor enligt Redeye.
Kurs då rekommendationen gavs:
43,6 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser