Axfood värd 190 kronor

Datum: 2006-04-19 16:59

Neutral

Axfood

Swedbank rekommenderar neutral för Axfood.

Swedbank rekommenderar neutral i Axfood med riktkurs 190 kronor, efter en kvartalsrapport som var något bättre än Swedbanks egen prognos, enligt Swedbank. Utfallet visar på stabilitet på en svår marknad och som förväntat upprepas helårsprognosen, enligt Swedbank. Bankens egna prognoser lämnas sannolikt oförändrade, enligt Swedbank. Mottagandet av rapporten borde bli svagt positivt då marknaden hade låga förväntningar, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
187 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser