Axfood sämre än index

Datum: 2006-09-13 11:57

Sämre än index

Axfood

Carnegie rekommenderar sämre än index för Axfood.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Axfood. Direktavkastningen i form av utdelning och återköp kommer att förbli hög, men ökningstakten ser inte ut att accelerera ytterligare, enligt Carnegie. Axfoods mål är att leverera minst samma rörelseresultat som fjolåret, enligt Carnegie. Balansräkningen är stark och avkastningspotentialen är solid, men givet den långsamma försäljningsutvecklingen och dåliga utsikterna för vinsttillväxt är den nuvarande värderingen på P/E(07e) på 15 gånger lite väl hög, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
222 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser