Axfood neutral

Datum: 2005-09-09 14:07

Neutral

Axfood

Carnegie fortsatt neutrala till Axfood efter försäljningen av Spar Finland.

Försäljningen av Spar Finland var en positiv men väntad nyhet som stärker balansräkningen och ger stöd åt ett gott utdelningsscenario enligt Carnegie. Marknaden lär dock inte vara positivt inställd till svaga Q3 siffror och det finns en risk att ledningen måste sänka helårsprognosen. Ej heller utsikterna för 2006 ser bra ut anser Carnegie. Med nuvarande svaga vinsttillväxt är det svårt att motivera högre multiplar varför Carnegie upprepar rekommendationen neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
197,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser