Avveckla Bure

Datum: 2002-10-16 14:39

Affärsvärlden anser att det är dags att lägga ner investmentbolaget Bure.

Bures portfölj har granskats av Affärsvärlden som menar att det egentliga substansvärdet är 1,9-2,9 miljarder och inte de 3,2 miljarder kr som bolaget uppgett. Bures värdering av IT-investeringarna är alldeles för hög. Dessutom är förvaltningskostnaderna höga, bolagets egen förvaltningsorganisation anses vara onödig då över halva kapitalet sköts av Nordic Capital. Eftersom den inte skapar något värde ger ett avkastningskrav på 10 procent ett negativt värde på 400-1400 miljoner kr. Tidningen menar Bure borde likvideras innan den finansiella krisen blir akut och rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
12,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser