Avvakta med Nokia

Datum: 2002-09-23 09:00

Skandiabanken rekommenderar sina kunder att avvakta med Nokia.

Nokias prognosuppdatering förra tisdagen visar att vinsten för bolagets mobiltelefoner blir högre än väntat medan det går fortsatt trögt för mobilsystemen. Sammantaget räknar Nokia med att försäljningen det tredje kvartalet blir något lägre än tidigare prognos men högre marginaler för mobiltelefonerna gör att vinsten blir i nivå med prognosen. Skandiabanken gör inga prognosförändringar efter Nokias uppdatering och banken tycker fortfarande att förväntningarna på det fjärde kvartalet är väl höga. Med ett P/e-tal på cirka 20 anser Skandiabanken att aktien är fullvärderad och upprepar Avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
117 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser