Avvakta med Midelfart Sonesson

Datum: 2007-05-21 09:57

Avvakta

Midsona B

Midelfart Sonesson är enligt Dagens Industri intressantare som bolag än som aktie.

Tidningen menar att risken finns att det tar något längre tid än väntat för företaget att bli en framgång och nå målet att höja rörelsemarginalen före avskrivningar från 6 till 8 procent, fördelat på 4 procent för grossistaffären och 10 procent för produktverksamheten. Midelfart Sonessons P/E-tal för i år och 2008 beräknas till 16 respektive 12. Det bedöms inte vara tillräckligt billigt.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,3 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser