Avvakta med Capio

Datum: 2003-09-01 17:27

Avvakta

Capgemini

DI menar att Capios verksamhet är så svårbedömd att man gör bäst i att hålla sig avvaktande till aktien.

Dagens Industri skriver att om Capio fortsätter i samma stil som tidigare och växer snabbt med bibehållen lönsamhet (om än med svagt kassaflöde) kommer aktien att stiga kraftigt. Riskerna, osäkerheten och ett P/E-tal på 20 baserat på årets vinst gör dock att rådet blir att avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,25 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser