Avvakta med Active

Datum: 2002-05-27 12:03

Active är en högriskplacering man ska avvakta med att köpa enligt Dagens Industri.

DI menar att det återstår för Active att visa god medicinsk effekt i de påbörjade fas II-studierna för Saik MS och TTS. Frågan om licensavtal ännu olöst. Rekommendationen blir därför att invänta besked och avvakta med att köpa aktien. Aktien kan fortsätta att pressas av oklarhet kring eventuella avtal, för att inte tala om eventuellt misslyckade fas II-studier.
Kurs då rekommendationen gavs:
84 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser